In 6 stappen een e-mail handtekening toevoegen aan berichten in Outlook.

1. Open een nieuw e-mailbericht.

2. Selecteer in het menu “bericht” de optie handtekening> handtekeningen.

Email handtekening aanmaken

3. Onder Selecteer de handtekening als u deze wilt bewerken kiest u Nieuw en typt u in het dialoogvenster nieuwe handtekening een naam voor de handtekening.

e-mail handtekening

4. Kopieer en plak de handtekening in het vak Handtekening bewerken.

5. Stel onder “Standaardhandtekening kiezen” de volgende opties in voor uw handtekening:
Kies in de vervolgkeuzelijst e-mailaccount een e-mailaccount dat u aan de handtekening wilt koppelen. U kunt voor elk e-mailaccount een andere handtekening hebben.

Als u wilt dat uw handtekening wordt toegevoegd aan alle nieuwe berichten, selecteert u een van uw handtekeningen in de vervolgkeuzelijst nieuwe berichten. Als u niet automatisch een handtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten, kiest u (geen). U kunt nu geen handtekening toevoegen aan berichten die u beantwoordt of doorstuurt.

Als u wilt dat uw handtekening wordt weergegeven in berichten die u beantwoordt en doorstuurt, selecteert u een van uw handtekeningen in de vervolgkeuzelijst antwoorden en doorgestuurde berichten. Of u kunt de standaardoptie (geen) accepteren.

6. Kies OK om de nieuwe handtekening op te slaan en terug te keren naar uw bericht. Voor alle berichten wordt nu de handtekening automatisch toegevoegd.

Mocht je nog vragen hebben over het aanmaken van een e-mail handtekening in outlook neem dan contact met ons op.